Kuntatyö 2.0 -podcastsarja

Itseohjautuvuuden kehittäminen ateria- ja puhtauspalveluissa - Case Iin kunta

Episode Summary

Työntekijöiden osaamisvaatimukset ovat kasvaneet merkittävästi ateria- ja puhtauspalvelussa vuosikymmenten aikana. Moniosaajuus on tullut aloille pysyvästi. Iissä lähdettiin tavoitteellisesti kehittämään työhyvinvointia vahvistamalla iteohjautuvuutta, esimiesten osaamista ja palautteenantoa sekä parantamalla sisäistä viestintää. Anna-Mari Jaanun haastateltavana ovat ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtaja Anne Hautamäki ja palveluesimies Anitta Laurila.