Kuntatyö 2.0 -podcastsarja

Ihmislähtöinen kunta - case Lapinjärven kunta

Episode Summary

Lapinjärven kunta on Suomen ensimmäinen ihmislähtöinen kunta. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kuntalaiset otetaan mukaan suunnittelemaan ja tuottamaan kunnan palveluja. Kunnan työntekijät kuuntelevat asiakkaita myös arjessa ja vievät heidän toiveitaan eteenpäin.Tavoitteena on, että eri-ikäiset kuntalaiset saavat elää omannäköistä elämää ja heidän aitoihin tarpeisiinsa vastataan. Kuntekon ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanun haastateltavana on Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka.