Kuntatyö 2.0 -podcastsarja

Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu - case Järvi-Saimaan palvelut Oy

Episode Summary

Maankäyttömestari Miia Blom ja kaavoitusinsinööri Henna Arkko kertovat työstään Järvi-Saimaan palvelut Oy:ssä, jossa oman työn kehittäminen ja työn rikastaminen on sallittua. Lisäksi jaksossa kuullaan, miten Etelä-Savon ely-keskuksen hyvän kaavatyön palkinnon saaneet Blom ja Arkko ovat omaa työtään kehittäneet ja millaisena he näkevät maankäytön suunnittelun tulevaisuuden.